ALKOTÁSOK 
ALKOTÓK 

A vizuális kultúránkban alapvetően már a falrajzoktól kezdődően nyomon követhető a spiritualitás és a rituálék ábrázolása. A történelemben a civilizáció során szétszóródó közösségek önálló ideológiai rendszereket, és hozzájuk kapcsolódó vizuális rendszereket alakítottak ki. A 20. század során, a modern művészetben előszeretettel kapcsolták többek között az absztrakt művészek (például: Klee és Kandinszkij) és a colorfield művészet képviselőinek (például: Rothko, Newman) munkásságához vallási és spirituális gyakorlatokat, majd a kritikai művészetben inkább az intézménykritika, a tételes vallási intézmények kritikája (például: Maurizio Cattelan) került előtérbe. A 90-es évek esztétikai paradigmaváltása a hangsúlyt az egyéni gyakorlatok és alkotómódszerekről a társadalmilag elkötelezett, közösségi gyakorlatok irányába helyezte, így ami korábban szükségszerűen a vizuális kultúra része volt, mára úgy tűnik a magánszférába vonult, és a kortárs művészeti diskurzussal aligha folytat párbeszédet.

​​​​​​​Fontos azonban megállapítani a vallásos és a spirituális művészet közötti különbséget. James Elkins szerint a vallás az, ami névhez köthető, főbb és ismert hitrendszereken alapszik, míg spiritualitásnak nevez minden újvallásos mozgalmat, és egyéni hitrendszereket egyaránt. Szerinte a képzőművészetben a vallás érzékeny (tabu)téma, míg a spiritualitást egyértelműen elfogadottabbnak véli. De a kortárs művészeti intézményrendszer – többek között a megakiállítások, gyűjtemények és a művészettörténeti elbeszélés – nem mutat túlzottan nagy érdeklődést a spirituális témák iránt,  ennek ellenére az utóbbi években egyre több kiállítás és művész foglalkozik a témával.
 
Válogatott művészlistánkban olyan alkotók jelennek meg, akiknek művészeti praxisának vagy olykor  inkább életvitelének (különböző egyéni szinteken) része a spiritualitás. Interjúalanyaink történeteiben felszínre kerülnek azokat a lehetséges okok, amelyek feltehetően az érdeklődés kialakulásához vezettek.  Egyike ezeknek az okoknak az egyéni és kollektív krízishelyzet(ek) kialakulása, melyre a lehetséges válaszokat a művészetben keresi az egyén, de akadnak olyan koncepciók, melyek antropológiai/ kultúrantropológiai kutatásokra épülnek. A spiritualitás újbóli visszatérését jelezné ez, vagy valójában az underground, ellenkultúra rétegeiben mindig is jelen volt a spiritualitás?

KOCSI OLGA

LŐRINCZ RÉKA

Cím: D.Y.I magic 
2019
vegyes technika
Cím: D.Y.I magic 
2019
vegyes technika
Cím: Camping Spiritual Gate 
2019
vegyes technika
Cím: D.Y.I magic 
2019
vegyes technika

PÁLÓCZI ANDREA

Cím: Nem bírom 
2019
toll, ceruza 
​​​​​​​20x15
Cím: Fruzsi és Juli Fruszi Átjutása egy kapun című tekercsét szemlélik
2019
akrill, vászon
​​​​​​​150x122
Cím: Hangulat napló 
2019
papir, akril 
​​​​​​​20x15
Cím: Cím nélkül
201-2020
akril, olajkréta,ceruza
70x100

A C I D W I T C H 

ULBERT ÁDÁM

Cím: emanative offerings
​​​​​​​ 2018
Cím: thalassa I. subliminal intruder
​​​​​​​2017
Cím: toad edifice 
phantom senses 2017

PAPP FANNI

TRAPP DOMINIKA

TURCHÁNYI ZSÓFIA

Cím: Cím nélük (expresszió)
papír, ceruza 
2019- 2020
Cím: Silntium/Csend
dokumentiáció
​​​​​​​2020
OCD sorozat (4. oldal)
​​​​​​​papír, ceruza 
2019- 2020

SZESZÁK ÁDÁM

Cím: Mandala Maszkos Motívumból
Technika: Grafit, filc, komputergafika
Méret: 40 x 40 cm

Cím: Látomás
Technika: Komputer grafika
Méret: 50 x 50 cm
Cím: Koronák
Technika: Olajfesték és színes kréta, sötét kartonon
Méret: 70 x100 cm
Cím: Szinbevikerdala
Technika: Komputer grafika
Méret: 17 x 30 cm